Luoyang Xincheng Precision Machinery Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $68,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 BAC, CNAS, IAF The small scaled and precision spare parts process with the service 2013-03-01 ~ 2019-02-23
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CE CE Ente Certificazione Macchine This Verification of Compliance has been issued on a voluntary basis. ECM confirms that a Technical Construction File (TCF) is existent for the above listed product(s). 2014-10-31 ~ 2019-10-31
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Portable EDM Puncher ZL 2014 2 0097348. 2 Portable EDM Puncher UTILITY_MODEL 2014-03-05 ~ Đã xác minh
Portable EDM ZL 2013 2 0000882. 2 Portable EDM UTILITY_MODEL 2013-08-21 ~ 2023-01-04 Đã xác minh
Superpower Portable EDM ZL 2015 2 0685679. 2 Superpower Portable EDM UTILITY_MODEL 2016-01-20 ~ 2025-09-07 Đã xác minh
High Precision Portable EDM ZL 2013 2 0583637. 9 High Precision Portable EDM UTILITY_MODEL 2014-03-05 ~ Đã xác minh
Guiding device of Portable EDM ZL 2013 2 0638932. X Guiding device of Portable EDM UTILITY_MODEL 2014-04-09 ~ Đã xác minh
A method and control system for machining and feeding of electric spark machine ZL 2013 1 0013622. 3 A method and control system for machining and feeding of electric spark machine INVENTION 2016-09-21 ~ Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 5 - 10 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này