Luoyang Xincheng Precision Machinery Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
  Tên triển lãm thương mại: IMTS
  Ngày tham dự: 2018 .9
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: US
  Giới thiệu: Booth No.: N-236970 W-432700
  Tên triển lãm thương mại: China International Machine Tool&Tools Exhibiton
  Ngày tham dự: 2018 .6
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: CN
  Giới thiệu: Booth No. W3-B601 Position: Beijing
  Tên triển lãm thương mại: Shenzhen International Machinnery Manufacturing Industry Exhibition
  Ngày tham dự: 2017 .3
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: CN
  Giới thiệu: BOOTH NO. :6C28 DATE:29th-1th,Apr. POSITON:Shenzhen Convention & Exhibition Center
  Tên triển lãm thương mại: China West International Equipment Manufacturing Exposition 2017
  Ngày tham dự: 2017 .3
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: CN
  Giới thiệu: BOOTH NO. :B1328/329 DATE:16th-19th,Mar. POSITON:Xi'an Qujiang International Conference & Exhibition Center
  Tên triển lãm thương mại: 2017 China (Wenzhou) International Industry Fair
  Ngày tham dự: 2017 .3
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: CN
  Giới thiệu: BOOTH NO. :G0344/G0346 DATE:10th-12th,Mar. POSITON:Wenzhou International Convention & Ehibition Center
  Tên triển lãm thương mại: 26th Taipei Int'l Machine Tool Show
  Ngày tham dự: 2017 .3
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: CN
  Giới thiệu: BOOTH NO. :G0344/G0346 DATE:7th-12th,Mar. POSITON:Taipei World Trade Center (TWTC) Exhibition Hall
  Tên triển lãm thương mại: IMTS 2016
  Ngày tham dự: 2016 .9
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: US
  Giới thiệu: BOOTH:N-7620
Gửi email cho nhà cung cấp này